معنی اسم برکو

خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ

ریشه اسم برکو

فراوانی اسم برکو

تا کنون کسی با نام برکو در گهواره ثبت نام نکرده است.