معنی اسم بریان

گذر آب یا باد

ریشه اسم بریان

فراوانی اسم بریان

تا کنون کسی با نام بریان در گهواره ثبت نام نکرده است.