معنی اسم بزرجمهر

بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم بزرجمهر

فراوانی اسم بزرجمهر

تا کنون کسی با نام بزرجمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.