معنی اسم بزرگ

والا، برجستة، نام شاعری کرد

ریشه اسم بزرگ

فراوانی اسم بزرگ

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بزرگ ثبت نام شده اند.