معنی اسم بسام

ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گور ساسانی

ریشه اسم بسام

فراوانی اسم بسام

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام بسام ثبت نام شده اند.