معنی اسم بسوز

از ته دل

ریشه اسم بسوز

فراوانی اسم بسوز

تا کنون کسی با نام بسوز در گهواره ثبت نام نکرده است.