معنی اسم بلاشان

پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم بلاشان

فراوانی اسم بلاشان

تا کنون کسی با نام بلاشان در گهواره ثبت نام نکرده است.