معنی اسم بهزاد

مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و مینیاتوریست معروف در اوخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی، همچنین نام اسب ‏سیاوش

ریشه اسم بهزاد

فراوانی اسم بهزاد

در حال حاضر ۵۰ نفر در گهواره با نام بهزاد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بهزاد

ما اسم پرنسا رو از وقتی که تو راه بود انتخاب کردیم، معنیش هم یعنی درخشان ترین ستاره که تا صبح می‌درخشد، دیبای منقش و زیبا لطافت و زیبایی که برای من معنی درخشان ترین ستاره جذابیت بیشتری داشت
مامان پرنسا
سلام من پسر بزرگم اسمش بهراد هست و دوست داشت داداش کوچک هم مثل خودش باشه اسمش ماهم گذاشتیم بهزاد. یعنی بهترین زاده و بهراد یعنی بهترین مرد
مامان بهزاد