معنی اسم بهفر

مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر ( شکوه، جلال)

ریشه اسم بهفر

فراوانی اسم بهفر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام بهفر ثبت نام شده اند.