معنی اسم بوتان

لهجةای در زبان کردی

ریشه اسم بوتان

فراوانی اسم بوتان

تا کنون کسی با نام بوتان در گهواره ثبت نام نکرده است.