معنی اسم بوزرجمهر

بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم بوزرجمهر

فراوانی اسم بوزرجمهر

تا کنون کسی با نام بوزرجمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.