معنی اسم بوژان

، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن

ریشه اسم بوژان

فراوانی اسم بوژان

تا کنون کسی با نام بوژان در گهواره ثبت نام نکرده است.