معنی اسم بیژن

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم بیژن

فراوانی اسم بیژن

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بیژن ثبت نام شده اند.