معنی اسم تباک

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

ریشه اسم تباک

فراوانی اسم تباک

تا کنون کسی با نام تباک در گهواره ثبت نام نکرده است.