معنی اسم تمیم

دارای خلقت تمام

ریشه اسم تمیم

فراوانی اسم تمیم

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام تمیم ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم تمیم

همسرم ازاول فکر کردبچم دختره واسه همین خواستیم یه اسمی بزاریم که به فامیلیش بخوره و با ت شروع بشه و ترمه روانتخاب کردیم اما توسونو گفت بچتون پسره واسه همین انتخاب اسم پسر که با ت شروع بشه یکم سخت بود و من یه روز به اسم تمیم تو اینترنت برخوردم و اسم پسرمو تمیم گذاشتیم.
مامان تمیم