معنی اسم تهم

قوی، نیرومند

ریشه اسم تهم

فراوانی اسم تهم

تا کنون کسی با نام تهم در گهواره ثبت نام نکرده است.