معنی اسم تهماسب

طهماسب

ریشه اسم تهماسب

فراوانی اسم تهماسب

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تهماسب ثبت نام شده اند.