معنی اسم تهمتن

دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم تهمتن

فراوانی اسم تهمتن

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام تهمتن ثبت نام شده اند.