معنی اسم تهمین

پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم تهمین

فراوانی اسم تهمین

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تهمین ثبت نام شده اند.