معنی اسم تورک

نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان

ریشه اسم تورک

فراوانی اسم تورک

تا کنون کسی با نام تورک در گهواره ثبت نام نکرده است.