معنی اسم جابر

تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)

ریشه اسم جابر

فراوانی اسم جابر

تا کنون کسی با نام جابر در گهواره ثبت نام نکرده است.