معنی اسم جابر

تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)

ریشه اسم جابر

فراوانی اسم جابر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام جابر ثبت نام شده اند.