معنی اسم جادی

زعفران

ریشه اسم جادی

فراوانی اسم جادی

تا کنون کسی با نام جادی در گهواره ثبت نام نکرده است.