معنی اسم جان افزا

جان افزا

ریشه اسم جان افزا

فراوانی اسم جان افزا

تا کنون کسی با نام جان افزا در گهواره ثبت نام نکرده است.