معنی اسم جبریل

جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست

ریشه اسم جبریل

فراوانی اسم جبریل

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام جبریل ثبت نام شده اند.