معنی اسم جستان

نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان

ریشه اسم جستان

فراوانی اسم جستان

تا کنون کسی با نام جستان در گهواره ثبت نام نکرده است.