معنی اسم جلال

عظمت، بزرگی، شکوه

ریشه اسم جلال

فراوانی اسم جلال

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام جلال ثبت نام شده اند.