معنی اسم جلیل

بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند

ریشه اسم جلیل

فراوانی اسم جلیل

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام جلیل ثبت نام شده اند.