معنی اسم جمال الدین

زیبایی دین

ریشه اسم جمال الدین

فراوانی اسم جمال الدین

تا کنون کسی با نام جمال الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.