معنی اسم جواد

بخشنده ، از نامهای خدواند ، لقب امام نهم شیعیان

ریشه اسم جواد

فراوانی اسم جواد

در حال حاضر ۱۲۸ نفر در گهواره با نام جواد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم جواد

ما از اول زندگی مشترکمون به اسم فرزندمون فکر کردیم .و معنی فاضل از جواد رو خیلی دوست داشتیم
مامان جواد