معنی اسم جویان

جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم جویان

فراوانی اسم جویان

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام جویان ثبت نام شده اند.