معنی اسم حام

حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع)

ریشه اسم حام

فراوانی اسم حام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام حام ثبت نام شده اند.