معنی اسم حبیب

دوست، یار، معشوق

ریشه اسم حبیب

فراوانی اسم حبیب

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام حبیب ثبت نام شده اند.