معنی اسم حبیب الله

دوست و یار خداوند

ریشه اسم حبیب الله

فراوانی اسم حبیب الله

تا کنون کسی با نام حبیب الله در گهواره ثبت نام نکرده است.