معنی اسم حجت

دلیل، برهان

ریشه اسم حجت

فراوانی اسم حجت

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام حجت ثبت نام شده اند.