معنی اسم خاروس

نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی

ریشه اسم خاروس

فراوانی اسم خاروس

تا کنون کسی با نام خاروس در گهواره ثبت نام نکرده است.