معنی اسم خدادوست

دوستدار خداوند

ریشه اسم خدادوست

فراوانی اسم خدادوست

تا کنون کسی با نام خدادوست در گهواره ثبت نام نکرده است.