معنی اسم خداطلب

خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو

ریشه اسم خداطلب

فراوانی اسم خداطلب

تا کنون کسی با نام خداطلب در گهواره ثبت نام نکرده است.