معنی اسم خلیل الله

دوست خداوند ، لقب ابراهیم(ع)

ریشه اسم خلیل الله

فراوانی اسم خلیل الله

تا کنون کسی با نام خلیل الله در گهواره ثبت نام نکرده است.