معنی اسم داتام

نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه

ریشه اسم داتام

فراوانی اسم داتام

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام داتام ثبت نام شده اند.