معنی اسم دادار

خالق، عادل، دادگر

ریشه اسم دادار

فراوانی اسم دادار

تا کنون کسی با نام دادار در گهواره ثبت نام نکرده است.