معنی اسم دادبه

آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن دوم

ریشه اسم دادبه

فراوانی اسم دادبه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دادبه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم دادبه

همسرم از سالها قبل انتخاب کرده بود و به معنی آفریده بهتر. و بهترین دادرس و عادل
مامان دادبه