معنی اسم دادفر

مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال)

ریشه اسم دادفر

فراوانی اسم دادفر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دادفر ثبت نام شده اند.