معنی اسم دادفر

مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال)

ریشه اسم دادفر

فراوانی اسم دادفر

تا کنون کسی با نام دادفر در گهواره ثبت نام نکرده است.