معنی اسم داشاد

هدیه

ریشه اسم داشاد

فراوانی اسم داشاد

تا کنون کسی با نام داشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.