معنی اسم دامور

آواز نرم و لطیف

ریشه اسم دامور

فراوانی اسم دامور

تا کنون کسی با نام دامور در گهواره ثبت نام نکرده است.