معنی اسم دانا

عاقل، خردمند

ریشه اسم دانا

فراوانی اسم دانا

در حال حاضر ۱۲۰ نفر در گهواره با نام دانا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم دانا

مثل ماه😍😍😍😍😍😍💃
مامان ماهان
معنی روشن و شفافیت این اسم
مامان دانا