معنی اسم دانوش

نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت

ریشه اسم دانوش

فراوانی اسم دانوش

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام دانوش ثبت نام شده اند.