معنی اسم داوود

محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد

ریشه اسم داوود

فراوانی اسم داوود

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام داوود ثبت نام شده اند.