معنی اسم دختر

معنی اسم را در این قسمت بنویسید

ریشه اسم دختر

فراوانی اسم دختر

در حال حاضر ۳۴ نفر در گهواره با نام دختر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم دختر

پدرش این اسم انتخاب کرد و گفت یک نام ایرانی الاصل هست و یک سردار دلاور در زمان خودش بوده سورنا
مامان سورنا
پسر کاوه اهنگر و معنی دلیر و شجاع بودن
مامان کارن