معنی اسم دماوند

دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران

ریشه اسم دماوند

فراوانی اسم دماوند

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دماوند ثبت نام شده اند.