معنی اسم دیااکو

دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود

ریشه اسم دیااکو

فراوانی اسم دیااکو

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام دیااکو ثبت نام شده اند.